Smertebehandling med Gigalaser

Behandlingsområder

 • Bihulebetennelse

 • Kroniske leddsykdommer (leddgikt)

 • Idrettsskader (forstuvning av ankel, kne,diverse skader i kroppen)

 • Diverse senebetennelser som lateral epikondylitt, medial epikondylitt, andre tendinitter.

 • Gnagsår og sår som ikke gror, f.eks. diabetessår.

 • Økt lokal blodsirkulasjon

 • Behandling av acne

 • Hudforyngelse i ansikt (øker mikrosirkulasjonen i huden, stimulerer dannelsen av kollagen og elastin som fører til strammere samt glattere hud i ansiktet)

 • Muskelsmerter (myofascial smerte)

 • Ryggsmerter , både akutt og kroniske

 • Ryggsmerte som følge av skiveprolaps ( den reduserer betennelse i nerverøttene som er forårsaket av skiveprolaps som trykker på nerverot, fører til endorfin frigjøring som lindrer smerten)

 • Gigalaser brukes også for behandling av barnløshet hos kvinner og menn.

Hvordan virker laserterapi?

Laserterapi baserer seg på et hittil ufravikelig prinsipp fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skapes, og energi forsvinner aldri. Energi kan i stedet endre form og overføres fra et objekt til et annet.


Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som drivstoff for cellene. Laserlyset trenger med sine helt spesielle egenskaper og sin energi dypt inn i vevet, inn til den enkelte celle og inn til hver eneste lille mitokondriet, hvor energien absorberes og dermed overføres. Cellen får derved energi til å utføre alle de oppgaver, som den i forveien er programmert til, blant annet  kroppens naturlige helbredelsesprosess.

 

Hvis du for eksempel tilfører laserenergi etter en skade, oppnår du en akselerasjon av kroppens naturlige helbredelsesprosess. Prinsippet er illustrert grafisk med et eksempel (en forstuvning) på diagrammet "Accellerated Natural Healing".

Mitokondrienes funksjon

De fleste celler i kroppen inneholder et eller flere små enheter som heter mitokondrier. Mitokondrienes funksjon er å produsere cellens drivstoff, ATP, ved hjelp av  glukose som finnes i blodbanen. ATP står for Adenosin Tri Phosfat, som cellen forbrenner under utførelse av alle sine opgaver.

 

Enhver skade, akut eller kronisk, fører til et energiunderskudd i cellen, uttrykt ved en nedsatt produksjon av ATP.

 

Denne situation er gjenskapt i laboratorieforsøk, hvor man har brakt levende celler under "nutritional stress", dvs. at de ikke får næring i et gitt tidsrom.

 

Dette fører til en ubalance i Na-Ka-pumpen og det elektriske membranpotensialet, samt en reduktion af mitochondriernes produksjon av ATP.

 

Ved tilførsel av laserlys - og intet annet - har man påvist en normalisering av samtlige parametre, herunder en forøkelse og dermed normalisering av ATP-produksjonen til 100%.

Prinsippet om Akselerert Naturlig Heling™

Laserterapi bygger på dette prinsippet, hvilket kommer til uttrykk i følgende egenskaper og fordeler.

 • Biostimulerende laserterapi akselerer alle faser av kroppens naturlige helbredelsesprosess

 • Laserterapi gir energi til cellene ved å styrke produksjonen av ATP som fører til en vesentlig forhøyelse av celleaktiviteten.

 • Dette virker på blant annet en hurtigere koagulasjon ved akutte skader, som igjen reduserer ødemer og hevelser

 • Laserterapi virker sterkt dempende på inflammasjoner, både i kroniske og akutte tilfeller

 • Laserterapi øker dannelsen av kollagent vev som fører til en hurtigere sårheling.

 • Laserterapi mobiliserer kroppens naturlige immunforsvar og styrker evnen til at bekjempe angrep fra bakterier, virus og sopp.

 • Blodgjennomstrømningen økes, selv i områder med nedsatt sirkulasjon og/eller kroniske muskelspenninger.

 • Laserterapi virker smertedempende, dels ved å redusere problemet som har forårsaket smerten i første omgang, dels ved å stimulere kroppens produksjon av endorfin og encephalin

 • Biostimulerende Laserterapi har ingen kjente bivirkninger. Det hjelper simpelthen kroppen med å gjøre det den allerede er programmert til å gjøre - bare langt hurtigere.

Akselerert Naturlig Heling™

Alle disse faktorer, som er dokumentert ved tusenvis av vitenskapelige undersøkelser igjennom de siste 35 år, fører til det vi kaller:

 

Akselerert Naturlig Heling™.

 

*) Biostimulerende laserterapi har mange navne: soft laser, cold laser, low intensity laser, lavenergilaser. Den internasjonalt anerkjente betegnelsen  er Low Level Laser Therapy, LLLT.

Hva er laser? 

Laser er altså forsterket lys. Det kan befinne seg forskjellige steder i lysspektret, men i motsetning til dagslys og lys fra en pære, kun på en bølgelengde av gangen.

 

Den europeiske standard IEC 601 beskriver en laser slik: "Any device which can be made to produce electromagnetic radiation in the wavelength range from 180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission".