Neglesopp behandling i Oslo

Si farvel til Neglesopp

Vi sitter med lang erfaring innen diagnostikk og behandling av neglesopp med laser. Vi har behandlet tusenvis av negler med laser med betydelig gode resultater.

Vi har dokumentasjon på at selv etter 2-3 behandlinger får pasienten betydelig tilfredsstillende effekt av behandlingen. Nesten alle som kontakter oss har prøvd behandling med lokale midler uten effekt, mange har prøvd medisiner som enten har gitt bivirkninger eller har hatt uadekvat effekt. Suksessraten når det gjerlder neglesopp behandling i Oslo med laser er over 90%, mye høyere enn medisiner og lokale midler, dette basert på våre egne erfaringer. Hvis neglen er betydelig fortykket og ødelagt av infeksjonen, kan det ta opptil 1 år, av og til 18 måneder før frisk negl vokser ut. Laser dreper soppen, men det er fotens fysiologisk tilstand, hvor bra er sirkulasjonen i foten, hvor bra er det lokale immunforsvaret i foten, samt infeksjonens alvorlighetsgrad som bestemmer hvor lang tid det tar før du ser synlige resultater.

 

Du kan ha perfekt generell immunforsvar, men hvis den lokale blodsirkulasjonen er nedsatt eller forstyrret pga at du bruker trang sko ift fotens størrelse/anatomi vil dette føre til redusert lokalt immunforsvar som vil disponere for soppinfeksjon.

Hos oss blir du først vurdert av medisinsk ansvarlig lege. Legen undersøker hele foten , hvis det foreligger fotsopp, soppinfeksjon mellom tærene, får du resept på soppmidler for å behandle fotsopp . Hvis soppinfeksjon i foten ikke blir behandlet øker risikoen for tilbakefall av neglesopp etter en vellykket behandling . Fotsopp fungerer som reservoar for sopp og den angriper neglene igjen. Det kan også hende at negleforandringer ikke skyldes neglesopp og legen vil ikke anbefale behandling med laser, evt vil han ta negleprøve for soppanalyse hvis det er tvil om diagnosen. Du får oppfølgningstime 3- 6måneder etter avsluttet behandling. Hvis du får tilbakefall etter en vellykket behandling vil du få tilbud om mer langvarige behandling med rimelig pakkepris.

Soppinfeksjon

Neglesopp behandling Oslo

Soppinfeksjon i neglen gjør at den blir fortykket,  og gulhvit i fargen. Soppinfeksjon kan også påvirke huden rundt neglen slik at den blir rød. Om infeksjonen ikke blir behandlet, sprer den seg ofte og kan i verste fall føre til at neglen løsner. Soppen trives best i varme og fuktige steder.

 

Å ha foten i sko i lang tid fører til redusert lokalt blodforsyning til tærene spesielt store og lille tær. Økt varme og fuktighet i foten  i tilleg til redusert sirkulasjon fører til redusert lokalt immunforsvar i foten som vil gi gunstige betingelser for vekst av sopp.

 

Diabetes, bruk av medisiner som nedsetter kroppens immunforsvar og andre tilstander som fører til redusert blodforsyning i foten som raynauds fenomen disponerer for neglesopp. Vår neglesopp behandling i Oslo med laser hjelper mot dette.

Alternative behandlinger

Neglesopp behandling Oslo

Lokal behandling med kremer, medisinsk neglelakk og geler har sjelden effekt på neglesopp.

 

I Norge brukes oftest terbinafintabletter daglig i 3 måneder, og da blir 6 av 10 kvitt neglesoppen. Det er ofte nødvendig  med behandling i flere måneder, ved alvorlige infeksjoner i inntil et år.

 

Behandling med tabletter (lamisil/terbinafin)  kan gi bivirkninger i form av diare ,oppblåst mage, kvalme, mild smerte i magen,utslette, urtikaria, muskelsmerter og hodepine .I sjeldne tilfeller kan behandling med tabletter gi alvorlig leversakde. 1% opplever smaksforstyrrelse som går tilbake etter endt behandling.

Antall behandlinger

Antall behandlinger varierer avhengig av soppens art samt alvorlighetsgraden av infeksjon og negleødeleggelsen. Hvis neglen ikke er blitt betydelig fortykket og det er kun begynnende infeksjon, misfargning av neglen, vil det være nok med ca 6 behandlinger for små negler og opptil 10 behandlinger for store tær.

 

Hvis det er fortykket og betydelig ødelagt negl, kan det være nødvendig med 10 behandlinger eller mer med 2 ukers mellomrom.

 

Det er en fordel om man starter med behandling så tidlig som mulig.

 

Hvis man starter med behandling, er det viktig å utføre behandling som planlagt , helst med, maksimum 2 ukers mellomrom. Om det går lang tid mellom behandlingene, vil gjenværende sopp få anledning til å formere seg , dette vil sabotere effekten av behandling med Laser.  Det er derfor viktig å overholde behandlings planen for å oppnå best resultat.

Før neglesopp behandling

 • Føttene skal være nyvasket og rene

 • Fjern neglelakk før behandling

 • Husk å ta med et par nye sokker som skal tas på etter behandlingen

Før neglesopp behandling

Behandlingen tar ca 20 minutter å gjennomføre.  Laserlys rettes mot neglen, passerer gjennomneglen og ødelegger soppen.

Fordeler

Lokalbehandling med kremer og geler alene har sjelden effekt på neglesopp. Hittil har den mest effektive behandlingsmåten vært tablettbehandling i lang tid, 3 måneder, i alvorlige tilfeller opptil et år som er forbundet med mye bivirkninger. Fordelen med laserbehandling er at den virker lokalt, er effektiv og man slipper de systemiske bivirkningen av tabletter.

Hvem skal ikke behandles?

Pasienter med dårlig regulert diabetes, pasienter som bruker immunsuprimerende medisiner (immunsupresive medisiner kan føre til redusert effekt av behandling og kan ha behov for flere behandlinger samt strengere forebyggende tiltak), Isotretinoin eller tetracycliner og gravide skal ikke behandles.

Vær oppmerksom på! 

 • Ikke del sko med andre mennesker

 • Bytt sko og sokker hyppig, sokker må vaskes på 60 grader.

 • Fjern evt. neglelakk før du møter til behandling. Medisinsk neglelakk kan kombineres med laser hvis medisinsk ansvarlig lege vurderer at det er nødvendig.

 • La føttene dine lufttørke så ofte som mulig

 • Fil overflaten på alle infiserte negler (på fingre eller tær) samme dag som behandling skal utføres. Bruk engangsfil og kast den etter bruk.

 • Bruk sandaler på jobb

Etter vellykket behandling av neglesopp er det fortsatt risiko for tilbakefall og ny infeksjon hvis forholdene som fører til vekst av neglesopp er til stedet. Disse er følgende:

 • Økt varme

 • Økt fuktighet i foten

 • Redusert blodforsyning i foten som igjen fører til nedsatt immunforsvar og økt mulighet for neglesopp.

 • Konsultasjon hos medisinsk ansvarlig lege er nødvendig for fastsetting av diagnosen. Det kan være nødvendig med negleprøve for verifisering av neglesopp samt etter behandling for å verifisere at neglen er fri for soppinfeksjon.

 • Enkelte ganger vil det være hensiktsmessig å trekke ut en betydelig fortykket og ødelagt negl som ledd i behandling, dette utføres av medisinsk ansvarlig lege.